انگلیسی
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی :وحید فتاحی سرند                          

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : v.fattahi@yahoo.com

 

 

دروس آموزشی

الف : تدریس دروس عمومی و خصوصی در واحد شبستر:

      1- اصول سرپرستی

      2- کار آفرینی

      3- مدیریت استراتژیک

      4- اقتصاد مهندسی

      5- اقتصاد و مدیریت صنعتی

      6- طرح و اقتصاد کارخانه

      7- بازاریابی و صادرات

      8- شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

      9- پژوهش عملیاتی 1و2

      10- رفتار سازمانی

      11- مدیریت منابع انسانی

ب: تدریس دروس اختصاصی در واحد تبریز:

      1- سازمان و مدیریت

      2- مدیریت اسلامی

      3- اقتصاد خرد

ج: تدریس دروس در واحد صوفیان:

     1- تئوریهای سازمان و مدیریت

     2- پژوهش عملیاتی 1

     3- اصول سرپرستی

     4- کارآفرینی

همچنین تدریس در سایر مراکز و واحدهای دانشگاهی ( تسوج ، ایلخچی ، سردرود) 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.